De opleidingen worden door BOVO verzorgd in samenwerking met een Regionaal Opleidings Centrum (ROC van Twente ) en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

De Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat het ROC de regie over de opleiding in handen heeft. Dit betekent dat zij co÷rdineren, bewaken en daar waar nodig is,overleg met de werkgever bijsturen.

SBB, het landelijke orgaan beroepsonderwijs voor de bouw-/infra- en timmerindustrie ontwerpen  verzorgt de lesstof en bewaakt de kwaliteit van de opleidingen. (deze moeten aan bepaalde eisen voldoen).

De BOVO fungeert als praktijkopleidingscentrum voor de bouwnijverheid in de regio. Beginnende en gediplomeerde vaklieden kunnen hier terecht voor opleiding en bijscholing.

De continu´teit van de vakopleiding is nu verzekerd en de kwaliteit van de opleiding is verhoogd doordat je zoveel mogelijk wordt ingezet daar waar het voor je opleiding het meest gewenst is.

Welke opleidingen zijn er?

Metselen:
Metselen
Voegen

Timmeren en Timmerindustrie:
Timmeren
Vakkracht Houtskeletbouw
Restauratie Timmerkracht/Metselen 
Werkplaats Timmerkracht 
Machinaal Timmerkracht 
Beton - timmerkracht  

Infra:
Infra - stratenmaker
Infra - vakman grond/weg en waterbouw   

Afbouw beroepen:
Stucadoorsvakopleiding
Tegelzetter

 
Niveau 2 en 3
Niveau 2


Niveau 2 en 3
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 2 en 3
Niveau 2 en 3
Niveau 2 en 3


Niveau 2 en 3
Niveau 2 en 3


Niveau 2 en 3
Niveau 2 en 3
Infra:
De Infra opleiding bij de Bovo wordt verzorgd  door het ROC van Twente, voor leerlingen van individuele bedrijven.