banner werken op de bouw
over de opleiding
instroomeisen
werk en financiën
dagje vrij
diversen
niveaus
adresbalk
2018 © Cleur - Bovo opleidingen - disclaimer
home > opleidingen > metselen > instroomeisen
Om met een opleiding op niveau-2 te mogen starten dien je in het bezit te zijn van een VMBO diploma BB (beroepsbasis), tevens telt het advies na de intake van het ROC mee. Wanneer je in het bezit bent van een VMBO diploma KB (kaderberoeps) is het mogelijk een opleiding te volgen op niveau 3.

De entreeopleiding bij het ROC van Twente kan gebruikt worden als doorstroom opleiding naar niveau-2. Na het met voldoende resultaat doorlopen van deze entree opleiding kan alsnog gestart worden met een opleiding op niveau-2.