banner werken op de bouw
over de opleiding
instroomeisen
werk en financiën
dagje vrij
diversen
niveaus
adresbalk
2018 © Cleur - Bovo opleidingen - privacyverklaring - disclaimer
infra
De opleidingen die vallen onder infra zijn nieuw bij de Bovo. In de nabije toekomst is het mogelijk bij de Bovo te kiezen voor de opleiding assistent infratechniek, (aankomend) straatmaker en (aankomend) rioleringswerker / wegenwerker. De Infra opleiding wordt gevolgd in dienst bij een individueel bedrijf. De theorie van deze opleiding wordt bij de Bovo gevolgd.

Bij de inleidende opleiding assistent infratechniek leer je alles over de verschillende soorten infra. Je leert hoe je omgaat met machines, apparatuur, collega's en werken onder tijdsdruk. De opleidingen tot aankomend straatmaker en straatmaker besteden aandacht aan hoe je straten aanlegt. Van het vlakmaken van de ondergrond, het stenen leggen en aandrukken tot en met het controleren van het gelegde straatwerk. Hierbij is het onder andere van belang om de tekeningen te kunnen lezen die je krijgt aangeleverd. Bij de vervolgopleiding straatmaker leer je berekeningen te maken voor het uitzetten en straten van complex straatwerk zoals goten, rijwegen in een helling, pleinen en kruisingen.

Als aankomend rioleringswerker/wegenwerker help je bij de aanleg, het onderhoud en de renovatie (vernieuwing of verbetering) van rioleringen. Je werkt in teamverband onder leiding van een ervaren vakkracht. Als rioleringswerker/wegenwerker voer je zelfstandig of in ploegenverband werkzaamheden uit bij de aanleg en het onderhoud van rioleringen en wegen. Aan de hand van tekeningen zet je hoogtes uit waarop het riool en de weg gelegd moeten worden. Gedurende de opleiding leer je alles wat je moet weten en kunnen om dit werk zelfstandig te doen.
home > opleidingen > infra