banner werken op de bouw
over de opleiding
instroomeisen
werk en financiën
dagje vrij
diversen
niveaus
adresbalk
2018 © Cleur - Bovo opleidingen - privacyverklaring - disclaimer
Legitimatieplicht
Je bent als werknemer verplicht je op de werkplek te kunnen legitimeren. Daarom draag je dus altijd een geldig paspoort, rijbewijs of een ander officieel legitimatiebewijs bij je.

Intredekeuring
Voor aanvang van de opleiding krijg je een verplichte intredekeuring bij de Arbo Unie Oost-Nederland. Zonder deze keuring kan niet met de opleiding worden gestart.

Verzekering
Je dient een AVP (Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren) ofwel WA-verzekering te hebben.

Einde van de opleiding
Als het laatste theorie- en/of praktijktentamen is gepland dien je contact op te nemen met de BOVO.
Dit in verband met het vaststellen van de laatste datum van de dienstbetrekking en overgang naar een bouwbedrijf en/of uitleg over mogelijke vervolg opleidingen.


Reglement
Bij indiensttreding ontvangt de leerling/deelnemer een bedrijfsreglement, het is de bedoeling dat hij zich aan de regels in dit reglement houdt. Het niet voldoen aan het reglement kan ernstige gevolgen voor de opleiding alsmede het dienstverband hebben.
home > opleidingen > metselen > diversen