banner werken op de bouw
over de opleiding
instroomeisen
werk en financiën
dagje vrij
diversen
niveaus
adresbalk
2018 © Cleur - Bovo opleidingen - privacyverklaring - disclaimer

Vakantiedagen


Het aantal vakantie / verlofdagen is in de CAO vastgelegd.

Vorstverlet


Als het door vorst niet mogelijk is bij het bouwbedrijf door te werken dien je dit direct te melden aan de BOVO .
Indien geen vervangende werkzaamheden kunnen worden aangeboden wordt de praktijkopleiding in de werkplaats van de BOVO voortgezet, of er wordt verder gegaan met de theorie.
home > opleidingen > metselen > dagje vrij